Vị trí & chỉ đường

KHÁCH SẠN CATBA ECO

Địa chỉ: 133 Núi Ngọc, Cát Bà, Hải Phòng
Tel: +84 258 383 3666
Email: info@catbaecohotel.com